Državni ispit

 1. Anafilaktički šok;
 2. Anafilaktički šok-terapija;
 3. Šok, sinkopa i kolaps;
 4. Lokalna anestezija;
 5. Lokalna anestezija-vrste i sastav anestetika;
 6. Lokalna anestezija-indikacije i kontraindikacije;
 7. Inervacione zone gornje i donje vilice;
 8. Ekstrakcija zuba-pokreti;
 9. Ekstrakcija zuba-faze;
 10. Ekstrakcija zuba-separacija;
 11. Ekstrakcija zuba-indikacije i kontraindikacije;
 12. Ekstrakcija zuba-vrste klješta;
 13. Ekstrakcija zuba-komplikacije u toku ekstrakcije;
 14. Ekstrakcija zuba-komplikacije u toku zarastanja;
 15. Ekstrakcija zuba-priprema rizične grupe pacijenata;
 16. Sterilizacija;
 17. Replantacija zuba;
 18. Oroantralna komunikacija-znaci i terapija;
 19. Alveolit,
 20. Akutne dentogene infekcije;
 21. Akutne dentogenene infekcije-komplikacije;
 22. Parodontitis apiclis chronica circumscripta;
 23. Hemostaza i hemostatici;
 24. Bol u orofacijalnoj regiji;
 25. Pretprotetska hirurgija;
 26. Povrede zuba;
 27. Luksacije zuba;
 28. Le Fort I,II i III;
 29. Ciste
 30. Osteomijelitis;