Državni ispit

-Terapija anafilakse:


  1. Prekinuti davati lek koji je doveo do anafilakse,
  2. Obezbediti prohodnost disajnih puteva,
  3. Intravenska nadoknada tečnosti,
  4. Adrenalin 1mg  što treba ponavljati na svaka 3-5 minuta maksimalno 2 puta
  5. Antihistaminici (prometazin, difenhidramin),
  6. Bronhodilatator (aminofilin),
  7. Kortikosteroidi (ne pomažu u akutnoj fazi šoka jer oni sprečavaju dalje stvaranje histamina a ne uklanjaju postojeći),
  8. Transport u bolnicu,
  9. Ako je i dalje nizak arterijski pritisak nastavlja se u bolničkim uslovima davati dopamin. On je vazokonstriktor koji se mora pažljivo putem  infuzije davati pa se zbog toga ne daje u akutnoj fazi šoka kao adrenalin;