Državni ispit

- Sterilizacija je postupak kojim se obezbeđuje asepsa odnosno potpuno uništavanje mikroorganizma sa predmeta, instrumenata i materijala kao i njihovi vegetativni oblici i spore. Posle sterilizaje mikroorganizmi se ne mogu dokazati zasejavanjem na hranljivim podlogama.

- Vrste sterilizacije:

1. Toplotom

  - vlažna (autoklavom tj. vodenom parom pod pritiskom na temperaturi od 121 °C ne kraće od 20 minuta za plastične i gumene instrumente ili na 134 °C ne kraće od 5 minuta za sterilizaciju metalnih ili tekstilnih predmeta, a postoje i specijalni autoklavi koji sprečavaju koroziju metalnih delova za sterilizaciju endodontskih instrumenata).

  - suva (u pećima sa termostatom kojim se održava temperaturan na 170 °C 1 sat ili na 121 °C 6 sati)

2. Otvorenim plamenom ( samo u hitnim slučajevim jer oštećuje instrumente )

3. Gasom  (etilen-oksidom u vakumu)

4. Zračenjem ( gama zraci za mateijale za jednokratnu upotrebu)

 

-Dezinfekcija se postiže hemijskim sredstvima (mehaničko čišćenje, ispiranje deterdžentom i potapanje u 1-3% rastvor asepsola) i njome se postiže antisepsa odnosno delimično uništenje mikroorganizama.