Državni ispit

-Sinkopa  pretstavlja  kratkotrajan prolazan gubtak svesti u trajanju do 15ak sekundi. Dolazi do smanjene perfuzije moždanog tkiva.

-Može se javiti usled:

         1.       Opstrukcije krvnih sudova  (kod tetralogije falot npr. dete prilikom vezivanja pertli gubi svest, opstruktivne kardiomiopatije,

         2.       Aritmije,

         3.       Posturalna hipotenzija,

         4.       Vazodepresorna sinkopa je ustvari kolaps (usled hipertermije ili hipoglikemije do čega često dolazi na stomatološkoj stolici);

 

-Klinička slika:

Pad krvnog pritiska, bledilo, znojenje i gubitak svesti sa očuvanim tonusom sfinktera.

*** Presinkopa predstavlja blaži oblik sinkope i može prethoditi sinkopi. Tu ne dolazi do gubitka svesti već samo do slabosti, nesvestice, poremećaja vida .... ****

-Terapija sinkope:

Postavljanje pacijenta u Trandelbugov ležeći položaj autotransfuzije sa nogama povijenim i iznad nivoa glava. Umivanje pacijenta hladnom vodom  dok medikamenti nisu neophodni.