Državni ispit

 
  1. Zdravstveno osiguranje - osnovni pojmovi i podela
  2. Načela zdravstvenog osiguranja
  3. Osiguranici
  4. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  5. Učešće stručno - medicinskih organa u postupku
  6. Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu
  7. Naknada štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja