Državni ispit

 
  1. Penzijsko i invalidsko osiguranje - onovni pojmovi i podela
  2. Penzijsko i invalidsko osiguranje - obavezni osiguranici
  3. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
  4. Povreda na radu
  5. Profesionalna bolest
  6. Penzijski staž
  7. Utvrđivanje i ostvarivanje visine prava