Drzavni ispit

-Vlada je nosilac izvršne vlasti Republike.

-Nadležnosti su:

  1. Utvrđuje i vodi politiku države
  2. Izvršava zakone
  3. Predlaže zakone Narodnoj skupštini na izglasavanje
  4. Nadzire i upravlja radom organa državne uprave (nadzorni i upravni odbori javnih preduzeća i slično)

-Vladu čini premijer (predsednik vlade) i ministri. Postoji različit broj ministarstava u zavisnosti od potreba države.

-Vladu bira Narodna skupština sa 50%+1 glasa narodnih poslanika (barem 126 glasova).

-Vlada može da predloži Predsedniku republike da raspusti Narodnu skupštinu kada se i njoj završava mandat i raspisuju se vanredni parlamentarni izbori.