Drzavni ispit

-Predsednik republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije.

-Nadležnosti:

  1. Predstavlja državu u inostranstvu
  2. Postavlja i opoziva ambasadore na predlog vlade
  3. Proglašava zakone važećim koje je izglasala narodna skupština ili ih vraća na ponovno izglasavanje
  4. Predlaže mandatara (predsednika vlade) narodnoj skupštini
  5. Raspušta skupštinu na predlog vlade (tada se završava i mandat vlade i ide se na vanredne parlamentarne izbore)
  6. Komanduje vojskom
  7. Daje pomilovanja i odlikovanja

-Predsednika republika biraju građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji 50% glasova, dva najbolje plasirana ulaze u drugi krug u kom građani biraju  između ta dva kandidata samo.

-Mandat mu traje 5 godina, niko ne može biti biran više od dva puta. Predsednika razrešava dužnosti narodna skupština zbog povrede ustava.

-Predsednika republike zamenjuje predsednik narodne skupštine.

-Predsednik komanduje Vojskom republike Srbije. Postavlja unapređuje i razrešava oficire.