Drzavni ispit

-Narodna skupština je najviše predstavničko telo u državi i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji.

-Nadležnosti su:

            1.       Donosi i menja ustav

            2.       Donosi odluke o promeni granica

            3.       Raspisuje referendum na nivou republike

            4.       Potvrđuje međunarodne ugovore

            5.       Donosi zakone i druga pravna akta

            6.       Daje saglasnost na statut pokrajina

            7.       Odlučuje o ratu i muiru i proglašava ratno i vanredno stanje

            8.       Nadzire rad službi bezbednosti

            9.       Usvaja strategiju odbrane

          10.   Usvaja budžet

          11.   Daje amnestiju za krivična dela

          12.   Izglasava vladu i nepoverenje vladi

          13.   Bira predsednika kasacionog i ustavnog suda

          14.   Bira guvernera Narodne banke Srbije

          15.   Bira Zaštitnika građana

          16.   Bira i razrešava druge funkcionere u skladu sa zakonom itd.

 

-Narodnu skupštinu čini 250 poslanika koje bira narod na neposrednim izborima tajnim glasanjem.

-Skupština bira predsednika  i podpredsednika skupšine.

-Sastaje se u dva godinšnja redovna zasedanja. Po proglašenju ratnog stanja se sastaje bez poziva.

-Najmanje 1/3 poslanika saziva vanredna zasedanja.

-Donosi odluke većinom glasova prisutnih poslanika stim da mora da postoji kforum (polovina ukupnog broja poslanika +1)