Drzavni ispit

-Referendum je oblik neposredne demokratije, tj. oblik neposrednog učešća građana u vršenju državne vlasti i donošenja političkih odluka.

 -Putem referenduma građani se izjašnjavaju (neposredno i tajno) da li su za ili protiv određenog zakona, akta, političke ili druge odluke koje su već donesene ili se njihovo donošenje planira.

-Referendum može biti u oblasti ustava, zakonodavstva, administracije, finansija ili međunarodnog prava i odnosa.

-Može biti:

  • po obaveznosti odluke - obavezujući i savetodavni,
  • po vremenu održavanja - prethodni ili naknadni,
  • po obaveznosti održavanja - obavezni i fakultativni i
  • po dejstvu odluke - konstitutivan ili abrogativan.

 

-Akt o raspisivanju republičkog referenduma donosi Narodna skupština na predlog najmanje 50 narodnih poslanika, Vlade ili najmanje 100.000 birača.

-Pravo izlaska na referendum imaju svi koji su upisani u birački spisak. Glasanje je lično i tajno.

-Može biti raspisan na nivou republike,pokrajine ili lokalne samouprave.

-Od dana raspisivanja pa do dana sprovođenja referenduma može proći najmanje 15 a najviše 90 dana.

-Plebiscit je organizovano izjašnjavanje naroda na postavljeno mu pitanje.Razlike između referenduma i plebiscita su male samo što se referendum češće primenjuje kada su u pitanju zakoni a plebiscit u vezi sa izjašnjavanjem o obliku vladavine ili nekom drugom važnom pitanju. Građani se izjašnjavaju sa da ili ne.

-Građanska inicijativa predstavlja udruživanje građana i predlaganje skupštini lokalne samouprave promenu statuta, donošenje pravnih akata i slično prikupljanjem potpisa od strane inicijativnog odbora koji se osniva.

-Zbor građana predstavlja takođe skupljanje građana gde većinom glasova prisutnih, izglasavaju zahteve i predloge pa ih zatim upućuju skupštini lokalne samouprave.