Drzavni ispit

-Ustav je najviši pravni akt jedne države i njime se uređuju osnovna pitanja jedne države (uređenje, vlast, svojina, sloboda i dr.)

-Ustavnotvorni organ je narodna skupština tj. ona donosi ustav.

-Ustavnost znači da zakoni moraju biti u skladu sa ustavom.

-USTAV REPUBLIKE SRBIJE: Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive.

-Zasniva se na :

                 .          vladavini prava,

                 .          socijalnoj pravdi,

                 .          načelima građanske demokratije,

                 .          ljudskim i manjinskim pravima i slobodama,

                 .          pripadnosti  evropskim vrednostima i principima;


           Ustavom se uređuje:
1.teritorijalna organizacija državne vlasti,
2.struktura državne vlasti
3.raspodela nadležnosti
4.socijalno i ekonomsko uređenje Republike Srbije
5.slobode i prava građana, manjinska prava,etnička prava
6.politička volja građana i oblik izražavanja.