Drzavni ispit

-Zaposleni ima pravo na:


I odmor u toku dana:

  • puno radno vreme 30 minuta

  • nepuno radno vreme (4-6 sati dnevnog rada) vreme 15 minuta

  • prekovremeno radno vreme 45 minuta


II odmor između dva radna dana u trajanju od 12 sati neprekidno.


III odmor u toku nedelje u trajanju od najmanje 24 sata, s tim što poslodavac može da odredi da to ne bude nedelja ako priroda posla tako zahteva.


IV odmor u toku godine u trajanju od najmanje 20 radnih dana, s tim što 3 radne nedelje mora iskoristiti u toku tekuće godine a ostatak mora iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne.

-Zaposleni koji nema 6 meseci neprekidnog rada ili je prekid rada duži od 30 dana, zbog čega nije stekao uslov za godišnji odmor ima pravo na 1/12 godišnjeg odmora za svakih mesecdana u godini koje je proveo na radu.

-U godišnji odmor se ne uračunavaju praznici, plaćena odsustva i odsustva zbog privremene sprečenosti za rad (npr. Bolovanje).

-Poslodavac odlučuje o godišnjem odmoru i dostavlja rešenje zaposlenom najkasnije 15 dana pre predviđenog početka godišnjeg odmora.

-Ako se ne iskoristi godišnji odmor krivicom poslodavca, zaposleni ima pravo na novčanu odštetu u visini prosečne zarade koju bi ostvario u prethodna 3 meseca.


*** Rad se ne prekida ako se radi sa strankama i ako priroda posla to ne dozvoljava.