Drzavni ispit

-Radno vreme je ono koje je zaposlen dužan da provede na poslu radi obavljanja posla zbog kojeg je zasnovan radni odnos.


-Rad traje 5 radnih dana a radni dan traje 8 sati.


-Puno radno vreme iznosi 36-40 sati nedeljno.


-Nepuno radno vreme je kraće od punog (npr. može da nađe drugog poslodavca da dobije sate do punog radnog vremena).


-Skraćeno radno vreme se uvodi na poslovima koji su teški (kao fizički tako i psihički), naporni i štetni za zdravlje, kao i na poslovima povećanim rizikom. Smanjenje najviše iznosi 10 sati nedeljno. Osim skraćenja uvodi se i beneficirani radni staž kako bi se zaštitilo zdrvalje zaposlenog.


-Prekovremeno radno vreme je ono koje je duže od punog, ne može da traje duže od 4 sata dnevno, a najduže 240 sati godišnje. Poseban vid je dežurstvo koje se posebno uređuje zakonom.


***


-Noćno radno vreme je od 22 do 06 h, ne treba da traje duže od jedno nedelje neprekidno.


-Preraspodela radnog vremena znači da se u jednom periodu rad skraćuje a u drugom produžava, tako da radna nedelja ne traje duže od 60 sati. Ovo se uvodi kada priroda delatnosti to traži, radi boljeg korišćenja sredstava, racionalnijeg iskorišćavanja radnog vremena ili ako je potrebno neki rad obaviti u određenom roku.


-Rad u smenama se organizuje tako da radnik ne treba da radi noćnu smenu duže od nedelju dana neprekidno kao i da između 2 smene mora postojati najmanje 12 sati neprekidnog odmora.