Drzavni ispit

-Pripravnik je lice sa visokom, višom ili srednjom školom koje prvi put zasniva radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci za zanimanje za koje je steklo stručnu spremu i ako je to uslov za rad utvrđeno zakonom ili nekim drugim opštim aktom.


-Pripravnik zasniva radni odnos na:

  • određeno vreme (rad prestaje po završetku pripravničkog staža),

  • neodređeno vreme (rad prestaje ukoliko ne položi dtručni ispit).


-Pripravnički staž traje najduže godinu dana. Za srednju i višu školu kao i visoku čije je školovanje trajalo 6 godina (doktor medicine) staž traje 6 meseci.


-Pripravnik ima sva prava kao i drugi zaposleni kod poslodavca i pravo na novčanu nadoknadu u iznosu od najmanje od 80% od osnovne zarade kao i na druga primanja ustanovljena opštim aktom ( ali caka je u tome što se pripravnički staž može obaviti i kao volonterski rad pa uglavnom dobijemo veliko ništa :D ).