Drzavni ispit

Može biti:


I Privremeni ili povremeni poslovi

 • ne traje duže od 120 dana u godini,

 • zaposleni ima pravo na zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, penzijsko i invalidsko osiguranje,

 • ovaj rad se može zaključiti sa nezaposlenim, zaposlenim sa nepunim radnim vremenom i korisnikom starosne penzije, članom studentske ili omladinske zadruge malđim od 30 godina.


II Ugovor o delu

 • poslodavac zaključuje ugovor sa licem koji obavlja poslove koji nisu iz delatnosti poslodavca, a imaju za predmet samostalnu izradu ili popravku određene stvari ( majstor za stom. stolicu), samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla (knjigovođa).


III Ugovor o zastupanju ili posredovanju (advokati, pravnici, itd.)


IV Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (pripravnički staž i specijalizacija)


V Dopunski rad

 • dopunski rad se ostvaruje najviše do 1/3 punog radnog vremena ili za određeni broj pacijenata odnosno zdravstvenih usluga ( poslednja 2 se odnose samo na zdravstvene radnike),

 • dopunski rad se može ostvariti kod drugog poslodavca uz odobrenje poslodavca kod kojeg je redovno zaposlen

 • ugovor se zaključuje na 12 meseci,

 • zaposleni može zaključiti samo jedan ugovor o dopunskom radu,

 • ugovor o dopunskom radu se zaključuje za:

  1.pružanje zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene redovnim zdravstvenim osiguranjem,

  2.pružanje zdravstvenih usluga koje jesu obuhvaćene redovnim zdravstvenim osiguranjem ali za lica koja nemaju svojstvo osiguranika,

  3.pružanje zdravstvenih usluga koje jesu obuhvaćene redovnim zdravstvenim osiguranjem ali za koje se ne može ni na koji način obezbediti potreban stručni kadar;