Drzavni ispit

I Probni rad

 • traje najduže 6 meseci,

 • rad prestaje otkazom uz otkazni rok od najmanje 5 radnih dana ili istekom 6 meseci ukoliko zaposleni nije pokazao zadovoljavajuće znanje i sposobnosti.II Radni odnos na određeno vreme

 • zasniva se na vreme čije je trajanje unapred određeno,

 • najduže 12 meseci,

 • postaje radni odnos na neodređeno ukoliko zaposleni nastavi da radi 5 radnih dana po isteku roka

 • sezonski poslovi, projekti, zamena zaposlenog koji je privremeno odsutan ...


III Radni odnos sa povećanim rizikom

 • posotji povećani rizik od povređivanja, profesionalnih oboljenja ili drugi vid oštećenja zdravlja i pored svih preduzetih mera za ukljanjanje štetnih noksi na radu,

 • poslovi za koje je potrebno posebna psiho-fizička spremnost,

 • samo ko ispuni posebne zdravstvene uslove;


IV Radni odnos sa nepunim radnim vremenom

 • kada ne postoji potreba

 • rade dva zaposlena

 • može da se zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i na taj način se ostvari puno radno vreme;


V Radni odnos za obavljanje van prostorija poslodavca


VI Radni onos sa kućnim pomoćnim osobljem