Drzavni ispit

-Uslovi za osnivanje radnog odnosa su:

  • -navršenih 15 godina života,

  • -ispunjavanje uslova koje je predvideo poslodavac,

  • -lica mlađa od 18 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja,

  • -zdravstvenu sposobnost (rad koji zahteva posebnu psiho-fizičku spremnost odnosno rad sa povećanim rizikom),

  • -isprave i dokazi o ispunjenju uslova za zasnivanje radnog odnosa;


-Poslodavac ne može da zahteva od kandidata podatke o porodičnom, odnosno bračnom statusu i planiranju porodice, odnosno dostavljanja drugih dokaza koja nisu od značaja za obavljanje poslova za koje se zsniva radni odnos.