Drzavni ispit

-Prilikom stupanja na rad, poslodavac i zaposleni sklapaju ugovor o radu koji je u skladu sa kolektivnim ugovvorom ili nekim drugim opštim aktom i njime se određuju prava, obaveze i odgovornosti za obe strane.


-Ugovor se zaključuje na određeno ili neodređeno vreme. Posebna prava se uređuju za trudnice, porodilje, mlađe od 18 godina i invalide.


-Ugovor o radu sadrži:

  1. naziv i sedište poslodavca,

  2. ime i prebivalište zaposlenog,

  3. podatke o stručnoj spremi zaposlenog,

  4. vrsta i opis posla koji treba da se obavlja,

  5. mesto rada,

  6. vreme trajanja ugovora,

  7. dan početka rada,

  8. radno vreme,

  9. novčani iznos osnovne zarade;