Drzavni ispit

I Udruženje zaposlenih


-Savet zaposlenih daje mišljenje i učestvuje u odlučivanju o ekonomslim i socijalnim pravima zaposlenih. Njega obrazuje više od 50 zaposlenih kod poslodavca.


-Sindikat je organizacija zaposlenih osnovana sa ciljem da pregovara sa poslodavcem i izbori bolji status i zaštitu prava zaposlenih.

-Zaposleni pristupa dobrovoljno sindikatu potpisivanjem pristupnice. Poslodavac zaposlenom na ime sindikalne članarine odbija iznos od zarade i uplaćuje ga na račun sindikata.

-Sindikat je dužan da poslodavcu dostavi akt o upisu u registar sindikalnih organizacija i odluku o izboru predsednika i članova sindikata, dok je poslodavac dužan da sindikatu obezbedi tehničko-prostorne uslove i pristup podacima neophodnih za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

-Sindikat se smatra reprezentativnim ako je:

  • osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog delovanja,

  • nezavistan od državnih organa i poslodavaca,

  • se finansira iz članarine i sopstvenih prihoda,

  • ima potreban broj članova na osnovu pristupnica,

  • upisan u registar sindikalnih organizacija u skladu sa zakonom,

  • ima učlanjeno najmanje 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca;II Udruženje poslodavaca


-Udruženja poslodavaca su rganizacije koje zastupaju interese poslodavaca.

-Udruženje poslodavaca je reprezentativno ako:

  • je upisano u registar u skladu sa zakonom,

  • ima potreban broj zaposlenih kod poslodavca,

  • je učlanjeno najmanje 10% poslodavaca od ukupnog broja u određenoj delatnosti;*** Upisom u registre i sindikati i udruženja poslodavaca dobijaju status pravnog lica.