Drzavni ispit

-Kolektivnim ugovorom se u skladu sa zakonom, uređuju prava, obaveze, i odgovornosti zaposlenog i poslodavaca. Zaključuje se u pisanom obliku.


-Kolektivni ugovor može biti:

                     I Opšti

  • Zaključuje se na nivou Republike Srbije i važi za sve poslodavce i zaposlene.

  • Njime se utvrđuje minimumprava i obaveza zaposlenih i poslodavaca.

  • Zaključuje se između reprezentativnog udruženja poslodavaca i sindikata.

                     II Poseban

  • Uređuje specifičan položaj zaposlenih u određenim delatnostima (npr. Zdravstvo)

                     III Kod poslodavca

  • To je ugovor koji svi aposleni zaključuju kod nekog poslodavca odnosno u nekoj ustanovi.

  • Njime se razrađuju detaljnije pitanja koja se tiču obaveza i prava zaposlenih i poslodavca.

  • Zaključuje se između poslodavca i sindikata kod poslodavca.


-Kolektivni ugovor se zaključuje na period od 3 godine.


-Sporna pitanja koja se tiču kolektivnih ugovora između dve strane se rešava arbitražom.