Drzavni ispit

-Radni odnos prestaje:

 • istekom radnog vremena

 • kada zaposleni navrši 65 (♂) tj. 60 (♀) godina I 15 godina radnog staža osiguranja

 • sporazumom između poslodavca i zaposlenog

 • otkazom ugovora od strane zaposlenog ili poslodavca (poslodavac može da da otkaz ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost, ponašanje, zloupotrebu bolovanja zaposlenog I slično ili ako iz bilo kog razloga prestane potreba za obavljanje tog posla tj. nastane višak zaposlenih I tada ne sme zaposliti novog zaposlenog u roku od 6 meseci na isto radno mesto. Pre davanja otkaza zaposleni mora dobiti pisanim putem upozorenje za otkaz i najmanje 5 dana za izjašnjavanje o upozorenju).


-Od saznanja osnova za otkaz poslodavac ima rok od 3 meseca da da otkaz.-Razlog za otkaz nije opravdan u slučaju:

 • privremene sprečenosti usled bolesti

 • povrede na radu ili profesionalne bolesti

 • porodiljskog odsustva

 • vojnog roka

 • pripadnosti političkoj stranci, polu, rasi, nacionalnosti, veroispovesti.


-Po davanju otkaza poslodavac je dužan da isplati sve ztaostale zarade , da otkaz da zaposlenom u pisanom obliku i lično.


-Otkaz se ne može dati za vreme:

 • trudnoće i porodiljskog odsustva

 • nege deteta

 • rada na određeno vreme

 • obavljanja funkcije predstavnika zaposlenih

 • obavljanja funkcije člana nadzornog I upravnog odbora

 • obavljanja funkcije predsednika sindikata


-Pravosnažnu presudu o nezakonitom otkazu donosi sud I tada zaposleni ima pravo da se vrati na posao.


Zaposlnei se može privremeno udaljiti sa posla (zadržava sva prava I najduže može trajati 3 meseca posle kojih ili se vraća na rad ili dobija otkaz):

 • zbog krivičnog dela koji je učninjen na radu ili u vezi sa radom

 • zbog povrede radne obaveze