Drzavni ispit

-Zaposleni ima pravo na zaradu koja se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu.


-Zaposlenima se garantuje ista zarada za isti rad, što podrazumeva istu nknadu za istu stručnu spremu, sposobnost, odgovornost, fizički i psihički rad (ovim bi trebalo da se uredi da muškarci i žene imaju istu zaradu za istu poziciju na poslu, što se u praksi kod nas, nažalost, često ne ostvaruje).


-Zarada se sastoji od:


I zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu

 • osnovna zarada (minimalac tj. minimalnu zaradu za minimalni radni učinak i puno radno vreme provedeno na radu. Minimalac se određuje na osnovu troškova života, egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog, prosečne zarade u državi, stope nezaposlenosti, ekonomske razvijenosti države ...)

 • radni učinak (kvalitet i obim obavljenog posla)

 • uvećana zarada (prekovremeni rad, rad u noćnoj smeni, za vreme praznika ... )


II zarada po osnovu doprinosa zaposlenog (bonusi za dobro obavljen posao)


III druga primanja po osnovu radnog odnosa


-Zarade se isplaćuju u rokovima utvrđenim ugovorom o radu, a najmanje jednom u mesecu.***

-Pravo na naknadu zarade zaposleni ima:

 • za vreme praznika

 • godišnjeg odmora

 • plaćenog odsustva

 • vojne vežbe ili poziva državnog organa

 • privremene sprečenosti za rad

 • prekid rada bez krivice zaposlenog


-Poslodavac plaća:

 • otpremninu prilikom odlaska u penziju zaposlenog

 • pogrebne troškove zaposlenog

 • naknadu za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti zaposlenog