Drzavni ispit

-Radni odnos je pravni odnos dobrovoljno zasnovan između zaposlenog lica i poslodavca, u cilju obavljanja određenih poslova i ostvarivanja prava na zaradu.


-Poslodavac je domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje radno angažuje jedno ili više lica.


-Zaposleni je fizičko lice koje za obavljen rad kod poslodavca ima pravo na zaradu, bezbednost na radu, zdravstvenu zaštitu i penzijsko i invalidsko osiguranje itd.


-Nezaposlenim se smatra lice starije od 15 godina do ispunjavanja prava na penziju, koje se vodi u evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje i koje aktivno traži zaposlenje. To znači da revnosno ispunjava obaveze:

  1. aktivno traži zaposlenje,

  2. da se obaveštava u nacionalnoj službi za zapošljavanje,

  3. ne odbija ponuđeno odgovarajuće zaposlenje i obuku,

  4. da se javlja poslodavcu radi razgovora o zaposlenju,

  5. obaveštava nacionalnu službu za zapošljavanje o svakoj promeni svog statusa.