Drzavni ispit

Prilikom određivanja međuviličnih odnosa tj. prilikom fiksacije šablona dešava se da pacijent pomeri donju vilicu i dovede je u propulziju. Ovo se lako otkrije tako što se pojavi zjap između okluzalnih povšina šablona. Ali desi se i da se šablona odvoji od grebena  tako da time zamaskira ovaj zjap. Ovaj fenomen je prvi opisao Kristenzen i po njemu je dobio ime. Ukoliko se šabloni fiksiraju tako da ostane razmak između šablone i grebena, one neće biti dobro ugipsane u radnom modelu pa će se pri konačnoj predaji javiti trouglast prazan prostor u bočnom delu koji je bazom okrenut prema nazad.

Sam fenomen se može javiti i otkriti prilikom izrade zagrižajnih šablona i prilikom probe postave zuba u vosku. A naravno ostaje i u završnoj fazi prilikom predaje proteze ako nije na vreme otkriven.