Drzavni ispit

Određivanje MVO predstavlja određivanje odnosa mandibule koja je imala prema maksili (lobanji) pre gubitka zagrižaja (najmanje 18 kontaktnih tačaka između zuba gornje i donje vilice).

Obuhvata:

I Određivanje orijentacione protetske ravni (horizontala)

II Određivanje visine zagrižaja (transverzala)

III Određivanje centralnog položaja (sagitala)

 

I  Određivanje orijentacione protetske ravni

Orijentaciona okluzalna ravan predstavlja zamišljenu ravan koja tangira sečivne ivice donjih centralnih inciziva i distobukalne kvržice donjih drugih molara.

Orijentaciona protetska ravan je zamišljena ravan koja predstavnlja kontakt između griznih površna gornje i donje zagrižajne šablone(unutrašnja ivica rumenog dela donje usne i visina 2/3 retromolarnog jatučeta).

Ona se određuje na osnovu ekstraoralnih i intraoralnih pokazatelja.

   1. Ekstraoralni pokazatelji (gornja šablona) su :

          - bipupilarna linija (u frontu),

          - Kamperova linija (bočno),  **** linija koja spaja tragus i donju ivicu nosnog krilaca ****

         - vidjivost gornje šablone u frontu 2-3 mm,

         - prilikom široko raširenih usta šablona treba da bude u nivou uglova usana

  2. Intraoralni pokazatelji (donja šablona) su:

      - unutrašnja ivica rumenog dela usana (front),

      - visina2/3 retromolarnog jastučeta (bočno),

 

II Određivnje visine zagrižaja

Ovo predstavlja razmak između donje i gornje vilice pri centralnoj okluziji i određen je visinom kruna zuba. Pri gubitku zuba gubi se i visina zagrižaja. Da bi se ponovo uspostavila koristi se potrebno nam je fiziološko mirovanje koje uvek ostaje sačuvano negde u glavi bez obzira na to kada su zubi izgubljeni i zavisi od položaja tela, umora, stresa itd.

Da bi odredili položaj fiziološkog mirovanja koristimo više metoda ( izgovaranje slova „M“ , posle akta gutanja, ..). Pacijent mora biti uspravljen u stolici i opušten kako bi dobili pravu vrednost.

Postupak: obeležimo mastiljavom olovkom tačke na nosu i bradi pacijenta,  dovedemo donju vilicu u položaj fiziološkog mirovanja i zatim pomoću trake hartije ili lenjira izmerimo razdaljinu dve tačke što smo obeležili. Smanjimo vrednost za 2-4 mm kako bi dobili visinu zagrižaja koji odgovara položaju centralne okluzije i zatim na samoj šabloni dodajemo vosak ili skidamo kako bi donju vilicu doveli u položaj koji odgovara smanjenoj vrednosti.

Koristimo se i orijentacionim metodama pomoću starih proteza, fotografija, i najčešće skladnosti lica.

 

III  Određivanje položaja centralne relacije

Ovo vršimo tako što pacijentu kažemo da vrhom jezika dodirne zadnji deo nepca, što je u praksi nekada veoma teško objasniti starim, nagluvim i nepokretnim  pacijentima pa im onda olakšamo tako što napravimo Valhovljevu kuglicu  1-1,5 cm udaljenu od distalnog ruba šablone od roze voska koju treba da dodirnu vrhom jezika. Kada je dodirnu fiksiramo šablone i time konačno dobijamo među-vilične odnose.

Pored ovoga možemo sami navoditi mandibulu u položaj centralne relacije ili reći pacijentu da zagrize na „zadnje zube“.  Neki vole da pipaju kondil i temporalne mišiće.

*** Položaj centralne relacije je položaj u kom je kondil donje vilice u najdistalnijem položaju iz kog su i dalje moguće lateralne kretnje***

 

Posle ovog  urezujemo liniju medijanu, liniju očnjaka i liniju smeha. I na kraju određujemo boju zuba.