Drzavni ispit

Otisak je reprodukcija tj. negativ tkiva usne šupljine. Razlikujemo otiske:

I Prema načinu uzimanja

1. Anatomski  ( uzima se alginatoma tj. ireverzibilnim hidrokoloidom za izradu anatomskog radnog modela)

2. Funkcionalni ( uzima se individualnom kašikom )

 

II Prema stepenu  primenjenog pritiska

1. Akompresioni –mukostatički ( registruje pasivno stanje u ustima)

2. Selektivno kompresioni ( na osnovu radiranja ili dodavanja roze voska na radnom modelu pravi se individualna kašika koja vrši selektivnu kompresiju na meka tkiva vilica)

3. Kompresioni ( koristi se kompresiona pasta kao što je ZOE koja jednako pritiska sva tkiva kao što bi to radila i protezna ploča u funkciji; koriste se i silikoni za ovu svrhu)

 

III Prema kašici kojom je uzet

1. Fabrička kašika (bira se u zavisnosti na veličinu, oblik vilice i raspored preostalih zuba, postoji kašika sa olučastim i ravnim dnom kao i kombinovana)

2. Individualna kašika (izrađuje se na osnovu anatomskog radnog modela i služi za uzimanje funkcionalnog otiska)

 

IV Prema materijalu čime je uzet

1. Reverzibilni hidrokoloid  ( zagreva se hirokoloid pa se koristi metalna kašika sa duplim dnom kroz koju protiče voda da bi hladila otisni materijal)

2. Ireverzibilni hidrokoloid ( alginat kojim se uzima anatomski otisak i otisak antagonista u fiksnoj protetici, nije precizan ali je jeftin)

3. Termoplastična masa ( koristi se za dorađivanje ruba individualne kašike prilikom uzimanja funkcionalnog otiska)

4. Elastomeri (polietri, polisulfidi, adicioni silikoni i kondenzacioni silikoni)

 

V Prema broju faza u kojima se uzima (fiksna protetika)

1. Jednofazni  (pojedinačni brušeni zubi)

2. Dvofazni ( prava faza ide gušćim silikonom, a zatim druga ili korekciona faza ide silikonom male konzistencije koji se stavlja u već raširen sulkus natopljenim koncem i onda preko njega ide kašika sa prethodno uzetim otiskom silikonom velike konzistencije).