Drzavni ispit

I Sistemski (endogeno)

1. Fluorisanje vode za piće (najmasovnija preventivna mera) 1ppm F

2. Tablete sa fluoridima (prenatalno i postnatalno)

3. Fluorisanje kuhinjske soli

4. Fluorisanje mleka

 

II Lokalno (egzogeno)

1. Visokokoncentrovani preparati  (ambulantna aplikacija rastvora, želea, lakova)

- 10.000–23.000 ppm F

- NaF , KF

- deca od 5-6 godina 3 puta godišnje

2. Srednje koncentrovani preparati (preventivni programi u školi i dečjim vrtićima)

- želei za četkanje zuba 1000-5000 ppmF , i ne primenjuju se na deci mlađoj od 5 godina

3. Niskokoncentrovani preparati fluora (svakodnevna kućna upotreba)

- paste za zube 1450 ppmF

- rastvori za ispiranje usta 200 ppmF (svakodnevno), 1000ppmF (jednom nedeljno) i 2000 ppmF (jednom u dve nedelje)

 

*** ppmF je milioniti deo fluora u kilogramu ili litru nekog ratvora ili smese.

       ppm=mg/Kg  odnosno ppm=mg/l