Drzavni ispit

I Prema uzrastu

1. Novorođenče (do navršenog 1. meseca)

2. Odojče (do navršene 1. godine)

3. Malo dete ( do navršene 3. godine)

4. Predškolsko dete ( do polaska u školu)

5. Školsko dete

   - mlađe (do navršene 10. godine)

   - starije (do navršene 14. godine)

6. Adolescenti  (do navršene 18. godine)

 

II Prema ponašanju

1. Normalno dete (upočetku uplašeno ali već posle prvobitnog straha postaje radoznalo i spremno je na saradnju)

2. Uzdržano dete (krije se iza roditelja, nije zainteresovano za okolinu, na pitanja ne odgovara ali je mirno na stolici i trpi čak i bolne intervencije)

3. Pretenciozno dete (povoljno za rad u grupi i potrebno ih je prepoznati kako bi se olakšao dalji rad sa grupom)

4. Plašljivo dete (preplašeno dete usled raznih priča, potrebno je i više poseta bez ikakvih intervencija kako bi se oslobodilo straha)

5. Jogunasto dete (jako razmaženo dete, dolazi sa celom rodbinom  i ne sarađuje dok su roditelji u odinaciji)