Drzavni ispit

Pravilom desetke se služimo kada trebamo da se odlučimo da li ćemo detetu dati terminalnu ili sprovodnu anesteziju u donjoj vilici. Sabiraju se godine deteta i broj (oznaka zuba) i ukoliko je zbir manji od 10 možemo primeniti  terminalnu (pleksus) anesteziju. Ukoliko je zbir veći ili jednak sa 10 onda ćemo primeniti sprovodnu (blok) anesteziju za n.aleolaris inferior.

 

Primer: Treba da se vadi mlečni donji levi molar kod deteta koje ima  4 godine. Znači sabiramo 4 ( godine) + 4 (zub 74)= 8.  Ovo znači da možemo primeniti pleksus ansteziju  u predelu tog zuba.