Državni ispit

 1. Kliničke faze izrade totalne proteze
 2. Klasifikacija otisaka
 3. Anatomski otisak
 4. Individualna kašika
 5. Funkcionalni otisak
 6. Određivanje među-viličnih odnosa
 7. Krinstenzenov fenomen
 8. Proba postave zuba
 9. Predaja proteze
 10. Kontrola posle nošenja proteze
 11. Podlaganje proteze
 12. Imedijatna proteza
 13. Klasifikacija krezubosti
 14. Indikacije za klasičnu parcijalnu protezu
 15. Faze izrade parcijalne proteze
 16. Otiscni kod parcijalne bezubosti
 17. Elementi klasične parcijalne proteze
 18. Elementi skeletirane parcijalne proteze
 19. Kukice, delovi kukica i vrste
 20. Način unošenja skeletirane parcijalne proteze
 21. Indikacije za skeletiranu parcijalnu protezu
 22. Indikacije i kontraindikacije za fiksnu nadoknadu
 23. Brušenje zuba za fiksnu nadoknadu
 24. Demarkacija
 25. Anatomska i klinička kruna zuba
 26. Privremene fiksne nadoknade
 27. Otisak za fiksnu nadoknadu
 28. Livena nadogradnja
 29. Mostovi
 30. Proba mosta u keramici
 31. Cementiranje mosta